page_head_bg

สินค้า

  • การผลิตโลหะแผ่น Fanchi-tech - การประกอบ

    การผลิตโลหะแผ่น Fanchi-tech - การประกอบ

    Fanchi เสนอบริการประกอบแบบกำหนดเองที่หลากหลายไม่ จำกัดไม่ว่าโครงการของคุณจะเกี่ยวข้องกับการประกอบไฟฟ้าหรือข้อกำหนดการประกอบอื่นๆ ทีมงานของเรามีประสบการณ์เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา

    ในฐานะผู้ผลิตตามสัญญาบริการเต็มรูปแบบ เราสามารถทดสอบ บรรจุหีบห่อ และจัดส่งชุดประกอบสำเร็จรูปของคุณได้โดยตรงจากท่าเรือ Fanchiเราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต และการตกแต่ง